• Astra Classic Sedan

  Astra Classic Sedan

 • Opel Astra H

  Opel Astra H

 • Renault Thalia

  Renault Thalia

 • Opel Astra H

  Opel Astra H

 • Chevrolet Lacetti

  Chevrolet Lacetti

 • VW Jetta

  VW Jetta

 • VW Jetta

  VW Jetta

 • Skoda Fabia

  Skoda Fabia

 • Skoda Fabia

  Skoda Fabia

 • Skoda Fabia

  Skoda Fabia

Autókölcsönző Miskolc

Általános Szerződési Feltételek

 

Jelen szerződési feltételek a Bérbeadó (továbbiakban: Autókölcsönző Miskolc), illetőleg a Bérlő között kötendő határozott idejű bérleti szerződésekre vonatkoznak.

 

I. Bérleti díj és letéti díj

 1. A bérleti díj és a letéti összeg fizetése – az érvényes árlistának megfelelően - minden esetben, 1 napos időegységekben, előre történik készpénzben, vagy az Autókölcsönző Miskolc külön engedélyével átutalással.
 2. A letéti díj összege 100.000,- Ft-ig azaz százezer forintig terjedhet. Ennek pontos mértékét Felek a szerződés aláírásakor határozzák meg.
 3. A bérleti díj meghatározásánál 1 nap időtartam, a bérleti szerződésben rögzített kezdő időponttól (óra, perc) számított 24 órás időtartam. Az ezt meghaladó bérleti időtartam újabb megkezdett napnak számít.
 4. Amennyiben Bérlő a bérleti szerződésben meghatározott időtartamnál hamarabb szolgáltatja vissza a bérautót Bérlőnek, a bérleti díj összegének időarányos részére nem tarthat igényt.
 5. A mindenkori árlistában feltüntetett napi bérleti díj megfizetése a Bérlőt a bérleti szerződésben előírt távolság megtételére jogosítja fel belföldön, ezen felül minden további km megtétele után bruttó 10 Ft díjat kell megfizetni.
 6. Havi bérlés esetén az árlistában meghatározott napidíjért legfeljebb 2000 km tehető meg. Az ezt meghaladó távolság ellenértéke bruttó 15 Ft/km.
 7. A bérautó külföldi használata esetén a bérleti díjon felül minden megtett km után egységesen bruttó 10 Ft/km díjat kell megfizetni.
 8. A bérleti díjon felül felszámított bruttó 10 Ft/km díj összegét Felek a bérautó visszaadásakor, a km számláló leolvasásával határozzák meg.

 

II. Területi hatály

 

 1. Bérlő a bérbevett bérautót Európa egész területén használhatja, kivéve a volt Szovjetunió utódállamainak ázsiai területét és Törökország ázsiai területét.
 2. A bérelt gépkocsival csak az Autókölcsönző Miskolc előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet külföldre távozni.

 

III. A bérautó használata

 

 1. Bérlő a bérleti szerződés aláírásával az ott meghatározott határozott időtartamra, a bérautó visszaadásáig, a bérautó ideiglenes üzembentartójává válik.
 2. A bérautót kizárólag a bérleti szerződésben feltüntetett személyek üzemeltethetik. Amennyiben nem a szerződésben meghatározott személy vezeti a bérautót, abban az esetben az Autókölcsönző Miskolc a letét összegét nem köteles visszatéríteni.
 3. Bérlő köteles a bérautót, annak tartozékait és más okmányait a legnagyobb gondossággal használni, illetve kezelni, továbbá a bérautó forgalmi engedélyét és kulcsait mindig magánál tartani.
 4. A bérautó minden esetben tisztán kerül átadásra.
 5. A bérautót a bérleti szerződés lejártának időpontjában tisztán kell visszaszolgáltatni. Amennyiben a visszaszolgáltatott bérautó állapota nem a kiadott állapotnak megfelelő, abban az esetben bruttó 3000,- Ft, azaz háromezer forint takarítási díj kerül felszámításra.
 6. A bérelt bérautót a bérlet időtartama alatt kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni. Különösen tilos a bérautót a bérlet ideje alatt üzletszerű személyszállításra, autóversenyzésre, vagy arra való felkészülésre használni.
 7. A bérlet határozott ideje alatt a bérautóval kapcsolatosan történő rendkívüli eseményekről (meghibásodás, baleset) Bérlő minden esetben köteles az Autókölcsönző Miskolcot értesíteni a +3630/296-6642-es telefonszámon. Amennyiben Bérlő oldalán a bérlet ideje alatt szerviz, javítás, vagy egyéb olyan költség merül fel, amelyet az Autókölcsönző Miskolc felé érvényesíteni akar, ennek megtérítésére csak abban az esetben jogosult, ha ahhoz előzetesen az Autókölcsönző Miskolc képviselője írásban hozzájárul.
 8. A bérautót csak 21. életévét betöltött, legalább egy éves érvényes vezetői engedéllyel rendelkező személyek vezethetik.
 9. Amennyiben a Bérlő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, abban az esetben a bérleti szerződés megkötéséhez három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány és bélyegző szükséges.

 

IV. Kárfelelősség

 

 1. Bérlő tudomásul veszi, hogy a bérautóval okozott kárért teljes anyagi felelősséggel tartozik, amennyiben a biztosító a Bérlőnek felróható okból nem, illetőleg csak részben fizet kártérítést. Lopás esetén Bérlő teljes egészében felelős a bérautó értékéért és azt megfizetni tartozik, amennyiben a bérautó forgalmi engedélyét és kulcsait az Autókölcsönző Miskolc képviselőjének felmutatni és átadni nem tudja.
 2. Bérlő köteles megtéríteni az Autókölcsönző Miskolc részére, a bérlet ideje alatt keletkező olyan kárt, amely a bérautó okmányainak, vagy a bérautóval átadott felszerelések pótlásával kapcsolatosan keletkezik.
 3. Bérlő a bérlet ideje alatt történő személyi sérüléssel járó baleset, lopás, vagy feltörés esetén köteles rendőri intézkedést kérni, illetőleg rendőrségi eljárást kezdeményezni és a rendőrség által készített jegyzőkönyvet az Autókölcsönző Miskolc részére a lehető legrövidebb időn belül átadni. Baleset esetén Bérlő köteles a bérautóban elhelyezett baleseti valamint kárbejelentő dokumentumokat, formanyomtatványokat kitölteni és ezzel együttesen a károkozó és a károsult iratainak fénymásolatát az Autókölcsönző Miskolc részére átadni. Amennyiben Bérlő az itt leírt kötelezettségét nem teljesíti, a kár megtérítése teljes mértékben őt terheli.
 4. Bérlő tudomásul veszi, hogy amennyiben a bérautót nem szolgáltatja vissza a bérleti szerződésben megadott időpont lejártához képest 6 órán belül, abban az esetben az Autókölcsönző Miskolc rendőrségi feljelentést tesz.

 

VI. Egyéb rendelkezések

 

 1. Az Autókölcsönző Miskolc a bérleti szerződés megkötését két hónapnál nem régebbi befizetett közüzemi számla előzetes átadásához kötheti.

© 2009-2022 Kormos Kft.

Kapcsolat

Tel/Fax:
+36 46 365 442

Mobil:
+36 30 296 6642
 
Telephely:
3516 Miskolc, Kárpitos u. 28.

E-mail:
info@autokolcsonzomiskolc.hu

Nyitvatartás:

Hétfő-Vasárnap 8.00-19.00


Nagyobb térképre váltás

GPS koordináták: N 48 03.724, E 20 47.310

Megosztás